..:: PROFIL PRODUKCJI ::..

Produkujemy płyty styropianowe do konkretnych zastosowań w budownictwie wg typów określonych w normie PN EN 20132


Długość

[ mm ]

Szerokość

[ mm ]

Grubość

[ mm ]

Płaskość

[ mm ]

nominalna

tolerancja

nominalna

tolerancja

tolerancja

tolerancja

EPS 70

1000

(klasa L2)

998 - 1002

500

(klasa W2)

498 - 502

(klasa T2)

± 1

(klasa P3)

± 10

EPS 100

1000

(klasa L1)

993 - 1007

500

(klasa W1

497 - 503

(klasa T1

± 2

(klasa P3

± 10Prostokątność

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

[ kPa ]

Współczynnik przewodzenia ciepła - λ

[ W/m.K ]

Wytrzymałość na zginanie

[ kPa ]

tolerancja

minimum

minimum

minimum

EPS 70

(klasa S1)

± 5mm / 1000mm

(klasa CS(10)70)

70

0,040

(klasa BS115)

115

EPS 100

(klasa S1)

± 5mm / 1000mm

(klasa CS(10)100

100

0,038

(klasa BS150

150
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

[ % ]

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności

[ % ]

Wytrzymałość na rozciąganie

[ kPa ]

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury

[ % ]

Reakcja na ogień

maximum

maximum

minimum

maximum

deklaro-wana

EPS 70

(klasa – DS(N)2)

± 0,2

(klasa – DS(70,-)2)

± 2

(klasa – TR100)

100

---

(klasa - E)

EPS 100

(klasa – DS(N)5)

± 0,5

(klasa – DS(70,-)2)

± 2

---

(klasa – DLT(1)5)

5

(klasa - E)


Na indywidualne zamówienia klientów zakład sporadycznie sprzedaje styropian w blokach lub w blokach pociętych niestandardowo.


Styropian EPS 70

Postanowienia, którym odpowiada wyrób:Cecha

Deklaracja właściwości użytkowych

Raport

Klasa reakcji na ogień

co najmniej klasa reakcji na ogień E

LOK-822/C/05

Współczynnik przewodzenia ciepła

co najwyżej 0,040 W/(m*K)

Naprężenie ściekające przy 10% odkształceniu względnym

co najmniej 70 kPa (klasa CS(10)70)

Wytrzymałość na zginanie

co najmniej 115 kPa (klasa BS115)

Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych

co najmniej 100 kPa (klasa TR100)

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach pomiarowych

±0,2% (klasa DS(N)2),

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności

wymaganie ±2% (klasa DS(70,-)2)

Klasy tolerancji kształtu i wymiarów

wyrób odpowiada klasą: T2-L2-W2-S1-P3

badania wykonane we własnym laboratorium zakładowymOpis wyrobu:

Płyty styropianowe EPS 70-040 o następujących cechach określony wg EN 13163:2001: T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, klasa reakcji na ogień E, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd≤0,042 o wymiarach nominalnych 500x1000mm.Zakres stosowania:

Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi: ściany w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk, nadproży u ościeżnic, w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych, stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, dachów stromych pod konstrukcje nośne oraz innych zastosowań dla których deklarowane parametry wyrobów gotowych są odpowiednie.

Nazwa i adresy notyfikowanych laboratoriów badawczych oraz ich numery identyfikacyjne:

  • Instytut Techniki Budowlanej (Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488) Zespół Laboratoriów Badawczych (akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji nr AB 023); Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, adres: Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice

Styropian EPS 100

Postanowienia, którym odpowiada wyrób:Cecha

Deklaracja właściwości użytkowych

Raport

Klasa reakcji na ogień

co najmniej klasa reakcji na ogień E

LOK-822/C/05

Współczynnik przewodzenia ciepła

co najwyżej 0,038 W/(m*K)

Naprężenie ściekające przy 10% odkształceniu względnym

co najmniej 100 kPa (klasa CS(10)100)

Wytrzymałość na zginanie

co najmniej 150 kPa (klasa BS150)

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach pomiarowych

±0,5% (klasa DS(N)5),

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności

wymaganie ±2% (klasa DS(70,-)2)

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury

wymaganie ≤5% (klasa DLT(1)5)

Klasy tolerancji kształtu i wymiarów


wyrób odpowiada klasą: T1-L1-W1-S1-P3

badania wykonane we własnym laboratorium zakładowymOpis wyrobu:

Płyty styropianowe EPS 100-038 o następujących cechach określony wg EN 13163:2001: T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5, klasa reakcji na ogień E, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd≤0,038 o wymiarach nominalnych 500x1000mm.Zakres stosowania:

Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi: cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń, ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją, podłóg pod podkładem posadzkowym (normalnie obciążonym), podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym (normalnie obciążonym), stropodachów pełnych bez dostępu oraz innych zastosowań dla których deklarowane parametry wyrobów gotowych są odpowiednie.Nazwa i adresy notyfikowanych laboratoriów badawczych oraz ich numery identyfikacyjne:

  • Instytut Techniki Budowlanej (Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488) Zespół Laboratoriów Badawczych (akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji nr AB 023); Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, adres: Al. Korfantego 191, 40-153 KatowiceWytwórnia Styropianu Henryk Piotrowski
ul. Chmielniki 21, 86-100 Świecie
tel. 52 331 62 48 fax 52 330 00 30